ΑΙΤΗΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Επιθυμώ να καλύψω τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας μέσω προγραμμάτων επιδότησης εργοδοτικών/ ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων (εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις)

  Επιθυμώ να καλύψω τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας με πρόσληψη εργαζομένου

  Επιθυμώ να καλύψω τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας με μίσθωση προσωπικού ή παροχή έργου

  Αιτούμενη Θέση εργασίας:

  Εάν έχετε διαθέσιμο Job Description παρακαλώ επισυνάψτε εδώ

  Επιθυμητά Προσόντα και Δεξιότητες υποψηφίων

  Ημερομηνία Αιτήματος

  Ονοματεπώνυμο

  Για οποιαδήποτε απορία μη διαστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας..!